Wijzigingen zorgverzekering 2021

Het verplicht eigen risico blijft € 385 in 2021. Maar wat verandert er wel? Check hieronder de nieuwe en aangepaste vergoedingen en voorwaarden van je zorgverzekering.

Wijzigingen basisverzekering Just Basic 2021

Dit verandert er in jouw basisverzekering per 1 januari 2021:

Géén eigen risico meer bij orgaandonatie

Sta je een orgaan af en heb je hierdoor na de donatie zorg nodig? Daarvoor betaal je geen eigen risico meer.
Bekijk de vergoeding orgaantransplantatie

Géén eigen risico meer bij plaatsing spiraal door verloskundige

Laat je een spiraal plaatsen door de verloskundige? Dan betaal je voor het plaatsen geen eigen risico meer.
Bekijk de vergoeding anticonceptie tot 21 jaar

Dagbehandeling in groepsverband

Dit is een nieuwe vergoeding voor iedereen met een niet-aangeboren hersenafwijking, verstandelijke beperking, progressieve, degeneratieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson of MS) en voor ouderen met multiproblematiek.

Extra oefentherapie bij COPD

Heb je COPD en val je in klasse B-GOLD? In 2021 wordt die klasse gesplitst in B1 en B2. Behoor je volgens je arts in klasse B2? Dan krijg je voortaan meer behandelingen oefentherapie vergoed: 70 in het 1e behandeljaar en 52 behandelingen per 12 maanden vanaf het 2e behandeljaar.
Bekijk de vergoeding voor oefentherapie bij COPD

Uitbreiding zittend ziekenvervoer

Mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, verstandelijke beperking of progressieve, degeneratieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson of MS) krijgen zittend ziekenvervoer voortaan vergoed.
Bekijk de vergoeding voor vervoer 

Kraamzorg bij een zelfstandig werkende kraamverzorger

Kraamzorg bij een zelfstandig werkende kraamverzorger krijg je alleen vergoed als deze verzorger een AGB-code heeft.
Bekijk de vergoeding voor kraamzorg 

Voor Just zijn er minder leveranciers gecontracteerd voor de volgende hulpmiddelen:

  • hoortoestellen
  • incontinentiemateriaal
  • stomamateriaal

Kijk voor de gecontracteerde leveranciers op just.nl/zorgvinder
Bekijk de vergoedingen voor hoortoestellen, incontinentiemateriaal en stomamateriaal 

Wettelijke eigen bijdrage en maximale vergoedingen

De overheid past de wettelijke eigen bijdrages en maximale vergoedingen aan.
Bekijk de tarieven

Wijziging aanvullende verzekering Just Live 2021

Zorgkosten negatief reisadvies

Ga je naar een land waarvoor de overheid vóór je vertrek een negatief reisadvies (oranje of rood) heeft afgegeven vanwege besmettelijke ziekteverwekkers? Dan krijg je geen vergoeding voor zorg in het buitenland die te maken heeft met deze betreffende ziekte.

Naar boven