Vergoeding zwangerschapsonderzoek

Je basisverzekering Just Basic vergoedt zwangerschapsonderzoeken zoals een 20-weken echo en een bloedonderzoek. Je hebt wel een verwijzing nodig.

In het kort

  • 100% vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
    voor deze onderzoeken: vlokkentest, vruchtwaterpunctie, bloedonderzoek bij combinatietest en NIPT op medische indicatie
  • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je hebt een verwijzing nodig

Wat krijg ik vergoed?

Met je Just basisverzekering krijg je een vergoeding voor Je verloskundige, huisarts of gynaecoloog geeft uitleg en advies over de zwangerschapsonderzoeken. Het gesprek na een onderzoek hoort hier ook bij.
, de 12-weken echo (termijnecho) en de 20-weken echo.

Heb je een medische indicatie? Dan krijg je ook een vergoeding voor de combinatietest. Deze test bestaat uit een nekplooimeting (echo) en een bloedonderzoek. Hiermee wordt onderzocht of er een verhoogde kans is dat je kindje een chromosoomafwijking heeft. Als dat zo is, kan je de Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt je bloed onderzocht en getest op het Downsyndroom, Edwardsyndroom en Patausyndroom.
, Met onderzoek van je placentaweefsel kan worden onderzocht of je kindje een chromosoomafwijking heeft.
 of Bij een vruchtwaterpunctie wordt er vruchtwater uit je baarmoeder gehaald. Met onderzoek kan worden vastgesteld of je kindje een chromosoomafwijking of een aangeboren afwijking heeft.
 laten doen.

13-weken echo
Sinds 1 september 2021 kan je ook een 13-weken echo krijgen vanuit een landelijk wetenschappelijk onderzoek. De 13-weken echo is een medisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar mogelijke lichamelijke afwijkingen bij je baby. Je krijgt deze echo vergoed vanuit de overheid (bevolkingsonderzoeken).

Waar kan ik naartoe?

Je kan naar een zorgverlener met een contract voor het onderzoek dat je wilt laten uitvoeren. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Zoek bijvoorbeeld '20-weken echo'.

Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed.

Veelgestelde vragen over zwangerschapsonderzoek

Persoonlijk advies tijdens je zwangerschap

Onze geboortezorgadviseurs staan tijdens je zwangerschap voor je klaar. Bel gerust met vragen over bijvoorbeeld de eigen bijdrage of kraamzorg.