Vergoeding wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Wijkverpleging kan je vergoed krijgen uit je basisverzekering. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij het opstaan, wondverzorging of bij het leren omgaan met een stoma.

Wat krijg je vergoed?

Je kan je een vergoeding krijgen uit je basisverzekering voor verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die je thuis ontvangt.

Kinderen tot 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben, hebben ook recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. Intensieve kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifieke zorg nodig hebben waarbij permanent toezicht nodig is, of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en de zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Als je zorgt voor iemand met dementie, kan je hulp krijgen van een ervaren zorgprofessional. Deze begeleiding noemen we casemanagement. De wijkverpleegkundige bepaalt of dit onder de aanspraak wijkverpleging valt en dus onder de vergoeding van wijkverpleging.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een wijkverpleegkundige met een contract voor wijkverpleging. Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Ga je naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Ook moet je vooraf toestemming aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  • Indicatiestelling door een verpleegkundig specialist of een wijkverpleegkundige niveau 5
  • Aanvraagformulier

Je kunt je aanvraag per post opsturen naar Just, afdeling Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Is je aanvraag akkoord? Dan kan je de rekeningen bij ons declareren. Het is belangrijk dat de gedeclareerde uren overeenkomen met de uren in je akkoordverklaring. Heb je te veel gedeclareerd? Dan ontvang je geen vergoeding. Of moet je het teveel ontvangen bedrag aan ons terugbetalen.

Wil je je verpleging en/of bijbehorende persoonlijke verzorging zelf regelen? Dan kan je een persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging aanvragen. Je hebt een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige.

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of je in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Wachttijden en beschikbaarheid bij wijkverpleging

  • Heb je direct zorg nodig? Dan krijg je die binnen 24 uur.
  • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.
  • Wij zorgen ervoor dat je gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal heb je keuze uit meerdere zorgverleners.

Voor wijkverpleging hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Volgens de landelijke norm moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten en vaak (80%) binnen 4 weken.

Hulp nodig? Just Ask!