Vergoeding aangepaste tafel

Wat krijg je vergoed voor een aangepaste tafel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een vergoeding voor een aangepaste tafel zit in de basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding van een in hoogte verstelbare aangepaste tafel als je rolstoelgebruiker bent.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kun je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste tafels? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als je naar een leverancier gaat. Je moet een medische diagnose hebben van de arts die je behandelt, waarbij is aangegeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet je ook een offerte van de leverancier opsturen.

Je leent dit hulpmiddel. Als het hulpmiddel niet goed meer is, kan je deze laten vervangen. Je moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Je moet een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan je vorige aanvraag, moet je een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht

Leen je dit hulpmiddel en heb je het niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Hulp nodig? Just Ask!