Vergoeding stemprothese en tracheostoma

Wat krijg je vergoed voor een stemprothese en tracheostoma? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt voor vergoeding van een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen in aanmerking als je een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor je hulpmiddel:

Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Er mogen maximaal 3 stuks stomabeschermers tegelijkertijd in gebruik zijn. Mocht je meer dan 3 stuks nodig hebben, dan kan je hiervoor een akkoordverklaring aanvragen.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hulp nodig? Just Ask!