Vergoeding psycholoog

Last van psychische klachten? Behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg krijg je vergoed uit je basisverzekering.

In het kort

 • 100% vergoed uit je basisverzekering
 • Geen extra vergoeding uit Just Live
 • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
 • Je hebt een verwijzing nodig

Wat krijg je vergoed voor de psycholoog?

Je kan met psychische klachten naar je huisarts toe. Die kan je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner of GGZ. Met je Just basisverzekering krijg je een vergoeding voor:

 • Bezoek bij de De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij behandeling van patiënten met psychische problemen. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij je speelt. En bespreekt samen met je de mogelijke vervolgstappen.
 • Behandeling bij lichte psychische klachten met De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut.
 • Behandeling bij ernstige psychische problemen met De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling.

Wanneer krijg je deze vergoeding?

 • Als je een verwijzing hebt van je huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg heb je geen verwijzing nodig.
 • Je bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.
 • Als je naar een zorgverlener met een contract gaat.

Waar kan je naartoe?

Je kan naar een psycholoog, psychiater of andere GGZ-zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Kies je voor een zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Je krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
Én je behandeling moet op de lijst therapieën GGZ staan.

Waar kan ik naartoe bij een eetstoornis of persoonlijkheidsstoornis?

Wil je een behandeling voor ernstige eetstoornissen of een ernstige persoonlijkheidsstoornis? Voor deze zorg sturen we je alleen naar gespecialiseerde psychologen. Je kan naar een zorgverlener met een contract voor jouw behandeling:

Zorg in een kliniek

Voor zorg in een kliniek moet je vooraf toestemming aan ons vragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

 • Verwijsbrief
 • Behandelplan met eventuele scorelijsten
 • Offerte

Stuur je aanvraag naar Just, afdeling Medische Beoordelingen, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Direct hulp van de online psycholoog

Bij een online psycholoog kan je supersnel terecht. Geen gedoe met wachttijden dus. Gewoon vanuit je huis, net zo persoonlijk en ook vergoed uit je basisverzekering.

Meer over de online psycholoog

Telefoon met aanbod psycholoog via Welshop

Veelgestelde vragen over de psycholoog

Hulp nodig? Just Ask!