Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen krijg je vergoed uit je Just basisverzekering. Je betaalt wel een eigen bijdrage.

In het kort

 • Je krijgt 100% vergoeding uit je basisverzekering
 • Je betaalt Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2021 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
 • Je betaalt in 2021 een Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

     -  Tot 16 jaar: € 62,50 per paar
     -  Vanaf 16 jaar: € 125 per paar
 • Je hebt vooraf toestemming van ons nodig. De leverancier vraagt dit vooraf bij ons aan.

Wat krijg je vergoed voor orthopedische schoenen?

Wanneer krijg ik deze vergoeding?

Eerste paar (Semi-) Orthopedische schoenen

Je krijgt je 1e paar orthopedische schoenen vergoed als je een verwijzing hebt van een medisch specialist. Voor semi-orthopedische schoenen is een verwijzing van je huisarts voldoende.

Vervanging van je schoenen

 • Tot 16 jaar: Na 9 maanden krijg je nieuwe schoenen vergoed.
 • Vanaf 16 jaar: 15 maanden na de laatste levering krijg je nieuwe schoenen vergoed.

Reservepaar schoenen

 • Tot 16 jaar: Je krijgt geen vergoeding voor een reservepaar.
 • Vanaf 16 jaar: 3 maanden na de levering van je eerste paar krijg je een reservepaar vergoed.

Waar kan ik naartoe voor orthopedische schoenen?

Je kan naar een leverancier met een contract voor orthopedische en semi-orthopedische schoenen toe. Vind een leverancier bij je in de buurt.

Garantie op je schoenen

Bij een leverancier met contract krijg je 3 maanden garantie op de pasvorm. En 6 maanden Kosten als gevolg van productie-, montage- en afleveringsfouten zijn voor rekening van de leverancier.

Zijn er buiten de garantieperiode reparaties of aanpassingen nodig? Dan heb je een akkoordverklaring nodig.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Je krijgt geen vergoeding als de leverancier niet erkend is door de SEMH

Hulp nodig? Just Ask!