Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Moet je kind naar een tandarts, mondhygiënist, Centrum voor Mondzorg of instelling voor jeugdtandverzorging? Kinderen tot 18 jaar krijgen de meeste tandheelkundige zorg (mondzorg) vergoed uit de basisverzekering.

In het kort

 • Volledig vergoed uit de basisverzekering tot maximaal het wettelijk tarief
 • Ook vergoeding uit je tandartsverzekering Just Smile mogelijk
 • Soms heb je vooraf toestemming nodig
 • Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten
 • Je kan snel terecht voor tandheelkundige zorg

Wat krijg je vergoed voor tandheelkunde tot 18 jaar?

Met je basisverzekering

Met je Just Basic krijgt je kind tot 18 jaar volledige vergoeding voor de volgende tandheelkundige behandelingen:

 • Jaarlijkse controle tandarts (én extra controles als deze nodig zijn)
 • De Gewoon Gaaf-methode voor preventieve mondzorg bij kinderen
 • Intake bij de tandarts
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Beschermend laklaagje aanbrengen op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg (tandvleesbehandelingen)
 • Gedeeltelijke of volledige verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Tand restauratie met plastische materialen (je tanden of kiezen in de oorspronkelijke staat brengen)
 • Autotransplantaat: het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (hiervoor is een akkoordverklaring nodig)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige (protheses op) implantaten in de tandeloze kaak
 • Chirurgische mondzorg (waaronder het trekken van tanden en kiezen)
 • Röntgenfoto's (alleen voor een kaakoverzichtsfoto, X21, is een akkoordverklaring nodig)
 • Bijzondere tandheelkunde (zoals bijeen ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of afwijking van het tand-kaak-mondstelsel. Zie vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen)
 • Wortelkanaalbehandeling bij een tandarts-endodontoloog
 • Vervanging van fronttanden (snij- en hoektanden) door het plaatsen van implantaten, kronen of bruggen. Je krijgt een vergoeding als de tand al vóór de 18e verjaardag van je kind ontbreekt. En als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst.

Wanneer krijg ik tandheelkunde tot 18 jaar vergoed?

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op tandheelkundige zorg en krijgen de meeste kosten vergoed uit de basisverzekering.
Voor sommige behandeling moet je (of je tandarts) vooraf toestemming bij ons aanvragen. Je hebt toestemming nodig voor:

 • een volledige verdoving
 • (protheses op) implantaten
 • kaakoverzichtsfoto, X21
 • bijzondere tandheelkunde of bijzondere orthodontie
 • fronttandvervanging en
 • uitvoeren van een autotransplantaat

Waar kan je naartoe voor tandheelkundige zorg?

Je kan naar een zorgverlener voor tand- en mondzorg toe.

Of lees meer over mondzorg op allesoverhetgebit.nl. (De website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Wachttijden en bereikbaarheid bij tand- en mondzorg

We hebben afspraken voor je gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Veelgestelde vragen over tandzorg bij kinderen