Vergoeding logopedie

Je kan bij de logopedist als je problemen hebt met bijvoorbeeld stem, spraak of gehoor. Je krijgt logopedie vergoed uit je Just basisverzekering.

In het kort

  • Je krijg logopedie vergoed uit je basisverzekering
  • Je betaalt voor logopedie geen Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.
  • Je betaalt wel Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.
  • Je hebt een verwijzing nodig als je jonger bent dan 18 jaar. Én bij logopedist zonder contract
  • Soms heb je toestemming nodig van ons

Wat krijg ik vergoed voor logopedie?

Met je Just Basic krijg je 100% vergoeding bij de logopedist. Dit geldt voor onderzoek, advies en behandeling.

Wanneer krijg ik logopedie vergoed?

Je krijgt logopedie vergoed als:

  • je problemen hebt met je stem, spraak, taal, gehoor en het slikken
  • je een verwijzing hebt van je behandelende arts (voor kinderen tot 18 jaar)
  • je gaat naar een logopedist met een contract voor jouw behandeling. Ga je naar een logopedist zonder contract? Dan krijg je alleen 60% vergoed. En je moet altijd een verwijzing hebben van je behandelende arts. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Toestemming bij meerdere behandelingen op één dag

Krijg je meerdere behandelingen logopedie op één dag? Dan heb je toestemming nodig van ons.

Waar kan je naartoe voor logopedie?

Je kan naar een logopedist met een contract voor jouw behandeling toe. Vind een logopedist bij je in de buurt.

Of ga naar een logopedist gespecialiseerd voor jouw ziekte of probleem.

Wachttijden en beschikbaarheid logopedie

Je kan binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan je hierover informeren.

Veelgestelde vragen over logopedie vergoeding

Hulp nodig? Just Ask!