Vergoeding hulpmiddel voor telefonie

Wat krijg je vergoed voor een hulpmiddel telefonie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Software met beeld en tekstbemiddeling voor je smartphone of tablet vergoeden we uit de basisverzekering. Met deze software kan je toch gebruikmaken van telefonie als je doof of ernstig slechthorend bent. Je krijgt de vergoeding als je aan tenminste één van de voorwaarden voldoet.

  • Je bent volledig doof.
  • Je hebt een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz.
  • Als het stil is en iemand praat op normale sterkte tegen je, verstaat je met je beste oor niet meer dan 50% van wat die persoon zegt. Zelfs als je een hoortoestel gebruikt.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Maar heb je toch software nodig met beeld en tekstbemiddeling om te telefoneren? Dan is er sprake van een bijzondere individuele zorgvraag. Je arts kan het hulpmiddel dan bij ons aanvragen met een recent audiogram.

Hulpmiddelen motorisch gehandicapten

Ben je motorisch gehandicapt? Dan kan je in aanmerking komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders. Ben je motorisch zeer zwaar gehandicapt? Dan kan je in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur. Je moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

Nee, je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voordat wij je zorg vergoeden. In 2023 is je eigen risico € 385 per jaar. Je betaalt dit alleen voor zorg uit de basisverzekering. En alleen als je 18 jaar of ouder bent. Heb je gekozen voor een hoger, vrijwillig eigen risico van € 685 of € 885? Dan is dat het eigen risico dat je per jaar betaalt.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor sign call apparatuur of omgevingsbesturing:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een medische diagnose van de behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Heb je een auditieve handicap? Stuur dan een audiogram mee.

Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hulp nodig? Just Ask!

Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) en maandag 10 april (Tweede Paasdag) zijn wij gesloten.