Vergoeding tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Wat krijg je vergoed voor tijdelijke nierdialyse in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Just vergoedt nierdialyse in het buitenland. Je krijgt zowel de kosten voor de nierdialyse vergoed als de reiskosten van het verblijfsadres naar het dialysecentrum. De vergoeding geldt voor tijdelijke nierdialyse binnen en buiten Europa.

Je regelt de tijdelijke nierdialyse zelf en hebt voor vertrek goedkeuring gekregen van Just.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regel je zelf?

Je vraagt toestemming voor een nierdialyse in het buitenland bij ons. Ook je huisarts, medisch specialist, de Nierstichting of het maatschappelijk werk van je ziekenhuis kan toestemming voor je vragen.

Bij je aanvraag vermeldt je het relatienummer van je verzekering, de naam en het adres van het buitenlandse dialysecentrum en de periode dat je in het buitenland bent voor je dialyse. Stuur je aanvraag Just
afdeling Medische Beoordelingen
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Nierdialyse in een EU-land, EER-land of Zwitserland

Krijg je  een nierdialyse in een EU-land,  EER-land of Zwitserland? Dan kan je ook een vergoeding krijgen volgens de tarieven en de voorwaarden van het land waar je op dat moment bent. Dat kan voor- of nadelen hebben. Soms hoef je bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Maar soms krijg je ook minder vergoed.

Wil je in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de lokale tarieven en voorwaarden? Dan is een vereiste dat het dialysecentrum de Europese zorgpas (EHIC) of het verdragsformulier S2 accepteert. 

Je kunt zelf eenvoudig je EHIC aanvragen. Een S2 nodig? Bel de infolijn buitenland: (046) 459 51 45.

Waar kan je terecht?

Heb je vragen over nierdialyse in het buitenland of wil je weten bij welke zorgverleners je terecht kunt? De Nierstichting heeft veel ervaring met vakantie in het buitenland voor mensen die dialyse nodig hebben. Je kunt bij hen terecht voor tips en advies.

Informeer bij je dialysecentrum naar adressen van (buitenlandse) dialysecentra nabij je vakantiebestemming. Of kijk op een van de volgende websites: Vakantiedialyse.eu of Global Dialysis

Veelgestelde vragen

Hulp nodig? Just Ask!