Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijg je vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en matras vergoeden wij uit de basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als je een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van je keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van zorg zonder contract voor jouw hulpmiddel.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Nee, je betaalt geen wettelijke Voor sommige zorg betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van je zorg, medicijnen of hulpmiddelen zelf.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Je betaalt alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen als je deze langer dan 26 weken nodig hebt. Het anti-decubitus matras wordt in bruikleen verstrekt en valt niet onder het eigen risico.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor anti-decubitus matrassen of zitkussens:

Je moet aan de leverancier een medische diagnose van je arts laten zien. Je arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt. Ieder half jaar wordt gecontroleerd of het anti-decubitus matras nog voldoet. Hiervoor komt een speciale verpleegkundige vanuit de gecontracteerde leverancier bij je thuis.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

Je leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt je eigendom als je dit langdurig nodig hebt. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met je leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Hulp nodig? Just Ask!